Utstyr og fasiliteter

Utstyr og fasiliteter

Hos oss har vi tilgang til utstyr og maskinpark som er mer enn dekkende for et entreprenørselskap av vår størrelse.

Det er ofte slik at det i spesielt hektiske perioder kan oppstå manko på enkelte deler, maskiner eller hjelpemidler. Slik er det imidlertid ikke hos oss.

Vi har gode strategiske samarbeidspartnere, og det garanterer oss tilgang på service og utstyr fra et rikholdig lager. Dermed er vi maskin- og utstyrsmessig langt sterkere dimensjonert enn andre entreprenørselskaper på vår størrelse. Noe å tenke på for en byggherre som skal iverksette et større prosjekt.

Da er det godt å vite at dersom anleggsmaskiner skulle svikte eller det skulle vise seg at utstyret ikke fungerer som forutsatt, har vi alltid reservemateriell til rådighet fra noen av Norges største maskin- og utstyrslagre. Våre kunder vet å sette pris på denne ekstra sikkerheten i forhold til gjennomføring av prosjekter.

Vil du diskutere et prosjekt?

Steinar Navrud

Daglig leder

M: +47 90 74 08 99

steinar.navrud@veidekke.no