Nybygg

Nybygg

Oppdragene omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg.

En betydelig andel av våre byggprosjekter er næringsbygg: kontorer og butikker/ kjøpesentre. En stor del av disse prosjektene er oppdrag fra kunder som verdsetter et nært samarbeid i prosjektutviklingsfasen og som kommer tilbake til oss når de har nye prosjekter.

Vi har over mange år bygget for det offentlige i Valdres og omegn, inkludert skoler, barnehager, idrettsanlegg og infrastruktur som demninger og trafostasjoner.

Totalentreprise

Vi har utviklet solid kompetanse på totalentrepriser der vi påtar oss hele prosjektet, inkludert planlegging. De siste årene har vi gjennomført mange store totalentrepriser for det private næringsliv og for det offentlige. Hele vår organisasjon er tilpasset ansvaret for gjennomføring av totalentrepriser som blir en stadig større del av vår samlede virksomhet. Vi har knyttet til oss konsulenter, arkitekter og underleverandører og vi har solid erfaring i å koordinere prosessen.

Både under gjennomføring av total- og hovedentrepriser nyter vi godt av det tette samarbeidet med moderselskapet Veidekke. Der kan vi hente ut både kompetanse, utstyr og materiell når vi behøver det.

Vil du diskutere et prosjekt?

Steinar Navrud

Daglig leder

M: +47 90 74 08 99

steinar.navrud@veidekke.no