Stølstunet, Beitostølen

Tidsrom
September 2007 - september 2009
Omfang

240 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
2953 Beitostølen
Byggherre
Arkitekt/rådgiver
Byggteknikk Valdres AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Leiligheter, kjøpesenter og parkering på 20.000 m2 i prosjektet Stølstunet på Beitostølen.

Stølstunet er oppbygd med leiligheter, kjøpesenter og innomhus parkering. Totalt 20 000 m2. Det at et bygg av denne størrelse ble bygget på Beitostølen 900moh, er i seg selv noe som gav store utfordringer i utførelsen.

Prosjektet ble levert som en totalentreprise, hvor man hadde totalansvar fra rammesøknad, til ferdig komplett bygg med nøkkel i døren.

Leilighetsbygget ble levert med badecabiner, vannboret varme som ble drevet på fosilt brensel med mulighet for tilkobling til fjernvarme.

Bruk av prefab betongkonstruksjon med vinterutførelse på 900 moh.

Kombinasjon av prefab og treverk i et 7 etg. bygg medførte en utfordrende prosjektering, i tillegg til at man brukte torvtak.

Prosjektet ligger tett inntil RV51 og bensinstasjon, noe som gav oss en del utfordringer i grunn.

Trang byggeplass medførte utfordrende logestikk , hvor verktøy, materialer og utstyr måtte settes direkte inn i bygget uten mellomlagring.

Bygget står på morene (løsmasser) uten peling.

Vil du diskutere et prosjekt?

Steinar Navrud

Daglig leder

M: +47 90 74 08 99

steinar.navrud@veidekke.no