Ylja Kraftstasjon

Tidsrom
April 2016 - August 2016
Omfang

3 millioner eks mva

Adresse
2977 Øye i Vang
Byggherre
Eidsiva Nett AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Ny trafostasjon for Eidsiva nett AS.

Det bygges ny trafostasjon tilknyttet eksisterende kraftverk. Arbeidet består i montasje av mastefundament, bygging av trafogrube og ringmur for servicebygg.

Vil du diskutere et prosjekt?

Steinar Navrud

Daglig leder

M: +47 90 74 08 99

steinar.navrud@veidekke.no