Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Å sørge for at alle som arbeider i og for Valdresbygg har et sikkert, samt fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø er det viktigste vi gjør. Vi jobber hele tiden med at det skal bli flere gode arbeidsår for alle.

Vårt delmål er 0 alvorlige skader. I tillegg er ambisjonen et arbeidsmiljø som gir flere gode arbeidsår for alle. 

Sikkerhetskurs

Hos oss står vår HMS-opplæring sentralt. Alle som jobber i eller for Valdresbygg, skal ha gjennomgått og bestått vårt interaktive sikkerhetskurs. Her finner du våre sider om obligatorisk sikkerhetskurs. I tillegg til dette, tilbyr Veidekke og Valdresbygg sine ansatte en rekke kurs blant annet gjennom Veidekkeskolen.

Personlig verneutstyr

For å redusere konsekvensen hvis ulykken ført skjer, stiller vi strenge krav til personlig verneutstyr. Hos oss er det krav til bruk av synlighetstøy, hjelm med hørselvern, beskyttelsesbriller, kuttsikre hansker og vernesko. Enkelte arbeidsoperasjoner krever verneutstyr utover dette.

Involverende Planlegging

Involverende planlegging er en metodikk for å drive fremdriftsplanlegging. Hovedmålet er å redusere tapt tid, redusere risiko og skape flyt i produksjonen. På denne måten kobles framdriftsplanlegging med systematisk risikovurdering fra start til slutt i prosjektet. Arbeidsmodellen øker sannsynligheten for å kunne eliminere farlige situasjoner i planleggingsfasen. Les mer om Involverende planlegging her.

Skandinavisk HMS-pris og HMS-uke

Som ledd i Veidekkekonsernets systematiske arbeid med en sikrere arbeidsplass, arrangeres det hvert år egen skandinavisk HMS-dag. Målet med dagen er å få satt søkelyset på aktuelle utfordringer, og at ledelsen får anledning til å kommunisere hvilke prioriteringer som gjelder. Arrangementet holdes etter tur i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av dagen deles det også ut en egen HMS-pris til en enhet i konsernet som har utmerket seg ved spesielt godt arbeid.

Les mer om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i
Veidekkes samfunnsansvarsrapport 2015.

Bedriftshelsetjenesten

Veidekkes bedriftshelsetjeneste jobber for at alle ansatte skal beholde en god fysisk og psykisk helse og står sentralt i tilretteleggingen for trivsel og godt arbeidsmiljø.

Vil du snakke med oss om dette?

Steinar Navrud

Daglig leder

M: +47 90 74 08 99

steinar.navrud@veidekke.no