Fakturainformasjon

Vi kan motta fakturaer på elektronisk format (EHF eller E2B).

Valdresbygg AS | Organisasjonsnummer: 955 040 163

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført vårt prosjektnummer. Fakturaer uten prosjektnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert. Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

 

En faktura til ett av disse selskapene, kan fremsendes på tre mulige måter:

Fremsendelse av faktura pr. post

Fremsendelse av fakturaer pr. post skal gjøres til følgende faktureringsadresse:

«Selskapsnavn»

«Organisasjonsnr»

Postboks 4162

8608 Mo I Rana

 

Merk at all annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresser.

Fremsendelse av faktura pr. e-post

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen: veidekke@invoicecenter.net

Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Der må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF/TIF-filen og kan være maks 2 Mb.

Fremsendelse av elektronisk faktura

Veidekke tilbyr også muligheten for å motta fakturaer elektronisk, enten i EHF eller E2B format.

Under er en kort beskrivelse av hvor prosjektnummeret må plasseres i overføringsfilen:

            E2B - http://www.e2b.no

Prosjektnummer skal legges i: <InvoiceReferences><BuyersProjectCode>

            EHF - http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/elektronisk-handelsformat-ehf

 

Prosjektnummer skal legges i ett av følgende felter:

A. <AccountingCost>

B. <OrderRefrence><ID>

C. <AccountingCustomerParty><Party><Contact><ID>
 

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.