Fakturainformasjon

Vi kan motta fakturaer på elektronisk format (EHF eller E2B).

Valdresbygg AS | Organisasjonsnummer: 955 040 163

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført vårt prosjektnummer. Fakturaer uten prosjektnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert. Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

 

En faktura til oss kan fremsendes på tre mulige måter:

Fremsendelse av elektronisk faktura

Valdresbygg tilbyr også muligheten for å motta fakturaer elektronisk, enten i EHF eller E2B format.

Under er en kort beskrivelse av hvor prosjektnummeret må plasseres i overføringsfilen:

E2B - http://www.e2b.no

Prosjektnummer skal legges i: <InvoiceReferences><BuyersProjectCode>

EHF - http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/elektronisk-handelsformat-ehf

Prosjektnummer skal legges i ett av følgende felter:

A. <AccountingCost>

B. <OrderRefrence><ID>

C. <AccountingCustomerParty><Party><Contact><ID>

D. <InvoiceReferences><BuyersProjectCode>

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.

 

Fremsendelse av faktura pr. e-post

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen: faktura.entreprenor@veidekke.no

Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Der må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer bør stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF -filen og kan være maks 2 Mb.
 

Fremsendelse av faktura pr. post

Valdresbygg ønsker ikke å motta faktura/kreditnota på papir fra våre norske leverandører. Faktura fra utenlandske firmaer kan sendes direkte til vårt skanningssenter, som er i Sverige

Valdresbygg AS

955 040 163

FE 3613

SE 838 81 FRÖSÖN

SVERIGE

NB! Denne adressen kan kun benyttes til faktura/ kreditnota, all annen korrespondanse skal sendes direkte til vår postadresse.

Vil du snakke med oss om dette?

Renate Berg

Kontorleder

M: +47 416 26 671

renate.berg@veidekke.no