Lærling

Vi har i alle år tatt inn lærlinger i tømrerfaget og forskalingsfaget.


Vi er engasjert i fagopplæring og vårt opplæringsarbeid holder høy kvalitet. Samspillet mellom oss og opplæringskontoret er svært godt. Vi har egen lærlingansvarlig og hver lærling har sin egen personlige fadder/instruktør.

Oppland Fylkeskommune Fagopplæringen, har godkjent oss som lærebedrift i betong- og tømrerfaget i henhold til Opplæringslovens § 4-3 jfr. forskrift til samme lov §§ 11-1 til 11-6.

Vi er tilsluttet BYGGOPP – opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Hedmark og Oppland.

I dag har vi to lærlinger i tømrerfaget.

Les også mer om hvordan lærlingordningen faktisk fungerer og hvem som har ansvar for hva på  Veidekkes nettsider her.

Norge trenger folk som kan bygge fremtiden

Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. En ting er i hvert fall sikkert – det vil alltid være behov for folk som kan bygge. Enten det er snakk om boliger, kontorer, operabygg, tunneler eller broer – Norge trenger folk som kan bygge fremtiden. Derfor er yrkesfag bygg- og anleggsteknikk et trygt valg. Det at du i tillegg kan bidra til å skape varige verdier, byggverk som er både nyttige og imponerende, gjør yrkesfag til et spennende og givende karrierevalg.

byggfremtiden.no kan du lese om hverdagen som lærling, myter om yrkesfag og om skoletiden på yrkesfag bygg- og anleggsteknikk.

Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Tidligere lærling Simon
Tidligere lærling Simon

Vil du snakke med oss om dette?

Ole Vidar Størdal

Lærlingkontakt A/S Valdresbygg. Fag: Tømrerfag og betongfag. , Fagernes

T: +47 908 98 336

ole-vidar.stordal@veidekke.no